ชื่อห้อง รหัสเข้าห้อง Google Meet คลิก URL สำหรับเข้าร่วมห้อง
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 1 eicwucoxco https://meet.google.com/eic-wuco-xco
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 2 yhiuqhcykv https://meet.google.com/yhi-uqhc-ykv
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 3 awwhqygrnq https://meet.google.com/aww-hqyg-rnq
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 4 vimbvsraoj https://meet.google.com/vim-bvsr-aoj
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 5 aviqnrtzqv https://meet.google.com/avi-qnrt-zqv
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 6 adaxqjibco https://meet.google.com/ada-xqji-bco
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 7 smfxfrjreg https://meet.google.com/smf-xfrj-reg
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 9 gtumubvsyg https://meet.google.com/gtu-mubv-syg

**ขั้นตอนการเข้าห้องพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงพัทยา** คลิกที่นี่