ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลแขวงพัทยา

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                     2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                     3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรภัสร์  วีรจรัสรุจน์  โทร 061-4989495  โทรสาร 038-267133  อีเมล์ ptymc_app.file@coj.go.th


image เอกสารแนบ