ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ศาลแขวงพัทยาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา พร้อมด้วยนางสมสมัย ฐานธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image เอกสารแนบ