ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ศาลแขวงพัทยาพัทยาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา พร้อมด้วยนางสมสมัย ฐานธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอบางละมุง (จิตตภาวันวิทยาลัย) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ