ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ศาลแขวงพัทยาจัดโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำศาลแขวงพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำศาลแขวงพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหลักสูตร “การเสริมสร้างความเข็มแข็งทางจิตใจเพื่อการจัดการปัญหาที่ดีและไม่กระทำผิดซ้ำ” โดยมีนางสาวอภิรัตน์ ไกรสิริเดช ผู้พิพากษาศาลแขวงพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลแขวงพัทยา คณะผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ และผู้เข้ารับคำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมคริสตัล รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา


image เอกสารแนบ