Accessibility Tools

ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ศาลแขวงพัทยาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง : การวินิจฉัยคดี วิธีพิจารณา และสถาปัตยกรรม”image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 14.00 นาฬิกา นายวันชัย เพียรวิทยาพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงดุสิตช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง : การวินิจฉัยคดี วิธีพิจารณา และสถาปัตยกรรม” ภายใต้โครงการ 150 ปี ชาตกาลพระองค์เจ้ารพี ผ่าน Facebook Live เพจสื่อศาล ณ อาคารศาลแขวงพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ