ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ