ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพัทยา

การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM