ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพัทยา

สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม


image รูปภาพ
image