ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court
image

ศาลแขวงพัทยา

ผู้พิพากษา