ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ศาลแขวงพัทยาเข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา มอบหมายให้นางอริศรา ธนภาวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลแขวงพัทยา เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ