ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ศาลแขวงพัทยาร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลแขวงพัทยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี


image เอกสารแนบ