Accessibility Tools

ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

image
ศาลแขวงพัทยาร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลแขวงพัทยาร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 โดยจัดพิธีสรงน้ำพระและขอพรจากนายวันชัย เพียรวิทยาพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงดุสิตช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา นายณรงค์ทัต แจ่มจรรยา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงพัทยา นายบวร วงค์กระสันต์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพัทยา โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพัทยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรศาลแขวงพัทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลแขวงพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ