Accessibility Tools

ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงพัทยา โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาลimage

image เอกสารแนบ