ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำหรับสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงพัทยา ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

image เอกสารแนบ