ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงพัทยา

ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง การส่งหมายศาลหรือส่งเอกสารหรือแจ้งคำสั่งศาลในคดีแพ่งและคดีอาญารูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้คู่ความที่เป็นสมาชิก CIOS โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

image เอกสารแนบ