ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

image

ศาลแขวงพัทยา

ยาเสพติดมี 5 ประเภท

image รูปภาพ
image